Sledenje na delovnem mestu 2022-23

V okviru Erasmus+ projektov in na osnovi Akreditacije Erasmus za izobraževanje odraslih, je strokovno osebje v Čipkarski šoli Idrija izvajalo aktivnosti sledenja na delovnem mestu.

Trajanje aktivnosti: 1. 6. 2022 – 31. 8. 2023.

Izvedene aktivnosti sledenja na delovnem mestu bodo v Čipkarski šoli Idrija prispevale k izboljšanju kakovosti izvajanja neformalnega izobraževanja; omogočale načrtno vključevanje strokovnega osebja v mednarodne aktivnosti in prispevale k mreženju z organizacijami, ki se v evropskem prostoru ukvarjajo s čipkarstvom.

V aktivnosti sledenja na delovnem mestu je bilo vključeno celotno strokovno osebje čipkarske šole ter ena od udeleženk izobraževanja za odrasle. Pri realizaciji smo upoštevali Erasmus+ standarde kakovosti, zelene mobilnosti in vključevanja oseb z manj priložnostmi. Aktivnosti sledenja na delovnem mestu so potekale pri gostujočih organizacijah, ki se na različne načine ukvarjajo s čipkarsko dediščino skupnega evropskega prostora:

Centrum Kultury i Promocji Gminy; Bobova na Poljskem http://ck.bobowa.pl/

Comune di Novedrate; Novedrate v Italiji https://www.comune.novedrate.co.it/Objects/Home1.asp

Muzeum a galerie Orlickych hor vv Rychnove nad Knežnou in Muzeum Krajky Vamberk; Vamberk na Češkem https://www.moh.cz/muzeum-krajky

Kantcentrum Brugge; Brugge v Belgiji https://www.kantcentrum.eu/en/home

Creative Center of Kalofer Bobbin Lace; Kalofer v Bolgariji https://www.darpazar.bg/en/node/135

Das Klöppelmuseum Nordhalben; Nordhalben v Nemčiji http://das-kloeppelmuseum.de/

Lefkara Municipality; Lefkara, Ciper https://www.lefkara.org.cy/en/history-culture/lefkaritiko-embroidery

 

Z mednarodnimi aktivnostmi so udeleženke spoznavale načine delovanja in obsege aktivnosti s področja čipkarstva v organizacijah gostiteljicah ter krepile učne, medkulturne, jezikovne in osebnostne kompetence.

Doseženi so bili številni učni cilji, kot najpomembnejše pa izpostavljamo:

  • poglobljeno poznavanje zgodovine čipkarstva v skupnem evropskem prostoru.
  • višji nivo medsebojnega konstruktivnega sodelovanja strokovnega osebja.
  • izboljšana komunikacija v tujem jeziku.
  • izmenjava in pridobivanje novih izkušenj.
  • spoznavanje različnih tipov čipk.
  • boljša prepoznavnost Čipkarske šole Idrija v skupnem evropskem čipkarskem prostoru.
  • ohranjanje kulturne dediščine je zavestna odločitev, pomembna predvsem zaradi z dediščino povezanih vrednot in manj z ekonomskim učinkom.
  • za dvig ozaveščenosti o pomenu ohranjanja nesnovne kulturne dediščine je potrebno izobraziti tudi potrošnike, da bodo ozaveščeni o vrednotah rokodelskih izdelkov in jih znali razlikovali od strojno izdelanih proizvodov, ki so lahko rokodelskim zelo podobni.
  • pridobljene kompetence in učni cilji bodo obogatili izobraževalne vsebine za odrasle učeče se osebe v Čipkarski šoli Idrija in izboljšale raznolikost ter kakovost izvedbe izobraževanj za odrasle.

Video – Po poteh sledenja na delovnem mestu (predstavitev).

https://www.youtube.com/watch?v=pxFWl1cA4NY

Zeleni Erasmus+ nas spodbuja k trajnostnemu ravnanju. Da bomo skupaj delali dobro, vas vabimo k ogledu letaka Zeleni Erasmus+ z željo, da vas katera od predlaganih »zelenih idej« navduši do te mere, da jo boste uporabljali.

letak_zeleniE_2021-1