Ker bi si želeli pridobiti znanja tudi od drugih sodelujočih rokodelcev v projektu, smo k sodelovanju pri razvoju novega izdelka povabili Rokodelski center iz Rogatca.
Steklo nam je bilo izziv pri raziskovanju možnosti, kako bi ga lahko združili z idrijsko čipko. Ne poznamo postopkov in poti, kako prideš do steklenega izdelka, zato je bil izziv še toliko večji.
Kot nov skupni izdelek smo si zamislili novoletni okrasek s stekleno osnovo, ki nosi idrijsko čipko.
Izdelali smo sicer prototip na osnovi izvorne ideje, vendar je proces oblikovanja stekla zahteven in stremimo za novimi poskusi in iščemo rešitve, ki nam bodo prinesle estetsko dovršen skupni izdelek.

Projekt Roko-delci je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljana pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Gimnazija Jurija Vege Idrija.