Izobraževanje RABA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ PRI PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU KLEKLJANJA NA DALJAVO

V šolskem letu 2021-22 načrtujemo izvedbo programa profesionalnega usposabljanja Raba digitalnih tehnologij pri praktičnem izobraževanju klekljanja na daljavo.
Po sklepu MIZŠ je program uvrščen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021-22.

Program je namenjen strokovnim delavcem, ki poučujejo klekljanje. Udeleženci se bodo seznanili z aplikacijami, ki so primerne za izvajanje praktičnega izobraževanja klekljanja na daljavo, z načinom priprave učnih gradiv za izvajanje praktičnega izobraževanja klekljanja na daljavo. Pridobili bodo neposredno izkušnjo izvedbe praktičnega izobraževanja klekljanja na daljavo z vidika učenca in z vidika učitelja. Udeleženci potrebujejo lasten računalnik s povezavo do interneta, mikrofonom in kamero, ter lastne klekljarske pripomočke. Podrobnejša navodila bodo prijavljenim poslana po zaključenem roku za zbiranje prijav.

Program bosta izvajali Stana Frelih in Jožica Klanjšček, učiteljici klekljanja v Čipkarski šoli Idrija.

Program se bo izvajal v Čipkarski šoli Idrija, Prelovčeva 2 v Idriji in na daljavo:

  • Sobota, 23. 10. 2021, 8 PU, predavanje
  • Ponedeljek, 25. 10. 2021, 4 PU, delavnica
  • Četrtek, 28. 10. 2021, 6 PU, izobraževanje na daljavo
  • Petek, 29. 10. 2021, 6 PU, izobraževanje na daljavo

Kotizacija za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (prijavnica s soglasjem ravnatelja) znaša 102,46 €.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest, oz. najkasneje do 1. 10. 2021. Sprejemamo samo prijave preko Kataloga, do katerega lahko dostopate preko povezave https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx . Prednost pri udeležbi imajo prijavljeni s soglasjem ravnatelja. Če bodo prosta mesta, bomo sprejeli tudi udeležence brez soglasja ravnatelja, tudi za njih kotizacija znaša 102,46 €.

Kontaktna oseba za vaša vprašanja je Metka Fortuna, dosegljiva na e-naslovu metka@cipkarskasola.si .