Program Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino je izobraževalni program v veščini klekljanja idrijske čipke, primeren za otroke in mlade od 6. do 18. leta starosti.

Za otroke in mlade je izobraževanje v tem programu aktivnost, kateri namenijo svoj prosti čas. Pouk poteka po predpisanem učnem načrtu, 4 pedagoške ure tedensko oz. 140 ur letno. Program vključuje od osnovnih do najbolj zahtevnih tehnik in elementov idrijske čipke. Predmetnik sestavljajo klekljanje, tehnike klekljanja in risanje vzorcev za klekljanje. Pri klekljanju vsi učenci najprej delajo po predpisanem programu, kasneje pa lahko izbirajo med številnimi vzorci iz bogate šolske zbirke ali pa klekljajo po svojih lastnih vzorcih. Tehnike klekljanja je predmet s teoretičnimi vsebinami namenjenimi učenju risanja in uporabe načrtov, to je narisanih navodil za klekljanje, ki jih klekljarice po vsem svetu rišejo po enotnem sistemu. Načrti za klekljanje omogočajo večjo samostojnost učencev pri delu, klekljaricam pa strokovno sporazumevanje brez jezikovnih ovir. Vsebine predmeta risanje vzorcev za klekljanje učence spodbujajo h kreativnosti in ustvarjanju avtorskih vzorcev, v katerih iščejo nova izhodišča v obliki in barvi ter združujejo svoje likovno in klekljarsko znanje. Največji izziv učenkam in učencem je sklekljati čipko po lastnem vzorcu, izbrati ustrezne materiale, njihove debeline in barvne kombinacije.

Vpis v Program Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino poteka v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Pogodbe o vpisu lahko dobite pri učiteljicah klekljanja, na sedežu šole ali na spletni strani. Na oddelkih, kjer je še prostor, je možen naknaden vpis do 15. septembra za tekoče šolsko leto.

Vse potrebne pripomočke za klekljanje otroci dobijo v čipkarski šoli. Sami poskrbijo le za škatlico, v kateri bodo shranjevali bucike in prtiček za pokrivanje blazine. Materialni stroški za Program Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino v šolskem letu 2022/23 znašajo 190 € in se plačajo v desetih mesečnih obrokih po 19 €.

V šolskem letu 2023/24 bo Čipkarska šola Idrija izvajala program Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino v oddelkih na naslednjih osnovnih šolah: Idrija, Cerkno, Col, Črni Vrh nad Idrijo, Godovič, Ledine, Podkraj, Spodnja Idrija in Vipava.

 

Pogodbe o vpisu 2023/24

Šolska pravila GJVI za plačevanje materialnih stroškov za pouk Čipkarske šole Idrija

Obvestilo o plačevanju s trajniki

Obvestilo o plačevanju prek e računa