Informacije o Tekmovanju iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič 2021/22

Objavljamo dokumentacijo za Državno tekmovanje iz znanja klekljanja, ki bo v Idriji 19.6.2022.

DRZAVNO KLEKLJANJE 2021-22 PODROBNEJSA NAVODILA

DRZAVNO KLEKLJANJE 2021-22 RAZPISANE NALOGE IN MERILA ZA VREDNOTENJE

 DRZAVNO KLEKLJANJE 21-22 MBS STRUCKE1

DRZAVNO KLEKLJANJE 2021-22 PRIJAVNICA

 

Tekmovanje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

 

 

Posebno obvestilo za izvajalce šolskih tekmovanj iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič: rok za oddajo zapisnikov izvedenih šolskih tekmovanj je podaljšan do 11. aprila 2022.

SOLSKO KLEKJANJE 2021-22 PODROBNEJSA NAVODILA

SOLSKO KLEKLJANJE 2021 – 22 RAZPISANE NALOGE IN MERILA ZA VREDNOTENJE

SOLSKO KLEKLJANJE 2021-22 STRUCKE mbs

SOLSKO KLEKLJANJE 2021 – 22 PRIJAVNICA

SOLSKO KLEKLJANJE 2021 – 22 PRIJAVNICA

 

Objavljamo poziv k prijavi na tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič za šolsko leto 2021-22 :

POZIV K PRIJAVI NA TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA 2021-22

 

 

Objavljamo Pravilnik o tekmovanju iz znanja klekljanja:

PRAVILNIK O TEKMOVANJU IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANCIC

Primer bronastega priznanja iz znanja klekljanja na šolskem tekmovanju:

BRONASTO SOLSKO priznanje

 

Ugovor na vrednotenje tekmovalne naloge na državnem tekmovanju

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 delovnih dni od objave neuradnih rezultatov vloži ugovor na vrednotenje tekmovalne naloge. Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek tekmovalca, utemeljitev ugovora, soglasje mentorja, podpis mentorja in staršev tekmovalca, kontaktni e-naslov mentorja. Tekmovalec mora pisnemu ugovoru priložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 20,00 EUR za stroške ugovora.

Pisni ugovor se vloži pri državni tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila, osebno ali po pošti na naslov: Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-naslov info@cipkarskasola.si .

Ugovor se zavrne, če ne vsebuje vseh navedenih elementov in potrdila o plačilu pristojbine. Po prejemu ugovora državna tekmovalna komisija nalogo ponovno pregleda in odloči o ugovoru. Tako sprejeta odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna in zoper njo ni moč vložiti ugovora. Z odločitvijo seznani mentorja.

VLOGA ZA UGOVOR NA VREDNOTENJE TEKMOVALNE NALOGE.docx

Vloga za vpogled v tekmovalno nalogo na državnem tekmovanju

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 delovnih dni od objave neuradnih rezultatov vloži vlogo za vpogled v lastno tekmovalno nalogo in v zapisnik o vrednotenju le-te. Vloga za vpogled mora biti vložena v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek tekmovalca, utemeljitev vloge, soglasje mentorja, podpis mentorja in staršev tekmovalca, kontaktni e-naslov mentorja. Vloga se vloži pri državni tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila, osebno ali po pošti na naslov: Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-naslov info@cipkarskasola.si . Če vloga za vpogled ne vsebuje vseh navedenih elementov, se zavrne.

Po vložitvi vloge za vpogled, ima tekmovalec v spremstvu mentorja pravico, da pogleda lastno rešitev naloge in zapisnik o njenem vrednotenju. Vpogled je omogočen tekmovalcu v spremstvu mentorja, ob prisotnosti predstavnika organizatorja tekmovanja, po predhodnem dogovoru z organizatorjem tekmovanja. Termin vpogleda se določi v delovnem času Gimnazije Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, v roku treh delovnih dni od datuma objave neuradnih rezultatov.

VLOGA ZA VPOGLED V TEKMOVALNO NALOGO