Erasmus+Laceing, Barcelona, Španija

Stana Frelih in Maja Svetlik iz Čipkarske šole Idrija sta se med 14. in 18. marcem 2022 mudili v Barceloni v Španiji na izobraževanju, ki je potekalo kot strukturirani tečaj v okviru projekta Erasmus + Laceing.

Mobilnost osebja in tečaje usposabljanja za Erasmus+ organizira Dorea Educational Institute, ki so posebej zasnovani za potrebe šolskih zavodov na vseh nivojih in za osebje, ki dela v centrih za izobraževanje odraslih.

Tečaji Dorea so zasnovani, da izobražujejo predvsem s področja uporabne psihologije z uporabo aktivnih metod učenja, na osnovi katerih udeleženci  lahko čimprej začnejo uporabljati nova znanja v praksi.

Izobraževanje na temo »Čustvena inteligenca« nam je omogočalo pridobiti znanja in spretnosti kot so:

  • krepitev čustvenega stanja za učinkovito komunikacijo in podporo učencem pri učnem procesu,
  • izboljšanje metode razvoja čustvene inteligence pri odraslih,
  • večje razumevanje vloge čustev pri motiviranju in zasledovanju ciljev,
  • izboljšanje znanja in načinov za širjenje samozavedanja, samokontrole in samosprejemanja
  • izboljšanje znanja in metod za aktivno obvladovanje stresa,
  • krepitev  medosebnih odnosov, empatija in komunikacija.

Mednarodna druščina udeleženk tečaja iz Romunije, Bolgarije, Madžarske, Litve, Latvije in Slovenije je poskrbela za zanimivo in spodbudno vzdušje. Izobraževanje je potekalo v angleškem jeziku, ki je bil za vse udeleženke, kakor tudi učiteljico,  tuj jezik. Komunikacija in spoznavanje drugih kultur je bila tako še dodana vrednost že tako zanimivega tečaja.