Mobilnost Barcelona 2, Španija

Mobilnost Barcelona 2, Španija

Zaključili smo še zadnji dve mobilnosti strokovnega osebja v Erazmus+ projektu Laceing. Vodja Čipkarske šole Idrija Metka Fortuna in učiteljica klekljanja Katarina Mlakar sta se v maju 2022 v Barceloni udeležili strukturiranega tečaja o angleškem jeziku za strokovne delavce, izmenjavali izkušnje z ostalimi udeleženci izobraževanja, spoznavali lokalno kulturo. Aktivnosti tečaja, izvajalca ShipCon Limassol LTD, so pripomogle k izboljšanju verbalne komunikacije udeležencev v angleškem jeziku, s poudarki na uporabi pravilne intonacije, ritma in jezikovnih fraz. Zato bomo uspešnejši pri izvajanju poslovnih aktivnostih, ki potekajo v angleškem jeziku, ki jih v Čipkarski šoli Idrija redno izvajamo.  Prav tako bomo samozavestneje komunicirali v angleškem jeziku ob različnih neformalnih priložnostih.

Izven tečaja je bilo v tuji državi lepo tudi srečati prijatelje, s katerimi smo sodelovali v preteklih mednarodnih projektih pod okriljem programa Vseživljenjskega učenja.

 

Cilji projekta Laceing so doseženi. Po večletnem premoru smo ponovno pridobivali mednarodne izkušnje, izpopolnili komunikacijo v angleškem jeziku, se srečevali z drugačnimi kulturami in ugotovili, da sploh niso tako zelo drugačne, kar nas je opogumilo ali pa ponovno spomnilo, da zmoremo in znamo tudi v novih in nepredvidenih situacijah. Pridobljene izkušnje bomo s pridom uporabili v naših izobraževalnih aktivnostih, kjer se redno srečujemo tudi z odraslimi udeleženci izobraževanj iz tujine, ki se radi pridejo učiti klekljati idrijsko čipko v Čipkarsko šolo Idrija. Slovenski odrasli učeči se –  saj veste, da bomo pridobljene mednarodne izkušnje z veseljem delili z vami. Novi mednarodni projekti, v katere vas želimo aktivno vključiti, so v pripravi. Mi se jih že veselimo.