Erasmus+Laceing, Malaga, Španija

V obdobju med 21.03. in 25.03.2022 sta se strokovni delavki Sonja Bogataj in Daša Česnik udeležili strukturiranega tečaja na temo Multicultural & Intercultural Education v Malagi v Španiji.

Tu sta spoznavali medkulturnost in se učili sprejemanja ter spoštovanja kulturne različnosti ter različnih vedenj ljudi. Obnavljali sta pomen vrednot, kot so solidarnost, enakost in socialna pravičnost. Spodbujali in razvijali sta kritično mišljenje ter v različnih skupinskih aktivnostih izmenjevali mnenja z ostalimi udeleženci tečaja iz Poljske, Estonije, Belgije, Italije in Nemčije.

V času mobilnosti sta pridobili izkušnjo izobraževanja v tujini ter nadgrajevali aktivno uporabo angleškega jezika, s čimer bosta samozavestneje podajali informacije in predstavitev programa šole tujim obiskovalcem razstave čipk učenk in učencev Čipkarske šole Idrija.

S sodelovanjem na tečaju sta razvijali socialne kompetence, pridobivali sta na osebnostni rasti, povečala pa se jima je tudi motivacija za poklicni razvoj.