Mobilnost Reykjavik, Islandija

ISLANDIJA – MED OGNJEM IN LEDOM

 

Marca 2022 smo izvedli tretjo mobilnost Erasmus+ »Lacing« projekta z udeležbo na strukturiranem tečaju v tujini – na Islandiji. Tja se je odpravila učiteljica klekljanja Meta Gregorač, kjer se je v okviru organizacije English Matters udeležila programa »Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Trainins Seminars in Iceland«. Kot edina predstavnica Slovenije, je v času od 20.3. do 26.3.2022, skupaj z ostalimi udeleženci iz 17 držav spoznavala zanimiv in drugačen učni sistem Islandije, njene naravne znamenitosti in podnebje, ki zelo vpliva nanj. Poleg spoznavanja učnega sistema Islandije je bil program zasnovan z velikim poudarkom na povezovanju udeležencev, sodelovanju, vzpostavljanju stikov, odprtosti ter deljenju mnenj in izmenjavo dobrih praks med udeleženci.

Da bi razumeli celoten šolski sistem, sistem zaposlovanja, kariernega svetovanja in drugih javnih služb na Islandiji so udeleženci tekom strukturiranega tečaja spoznavali otok, njegovo zgodovino, literaturo ter predvsem razmere v katerih so ljudje živeli v preteklosti in danes. Raznolika pokrajina, led, ognjeniki, topli vrelci vode, centralizirana poseljenost otoka in predvsem zelo spremenljivo vreme jim narekujejo prilagodljiv način življenja ter z njim posledično fleksibilen učni sistem. Država šolam dopušča avtonomijo pri organizaciji pouka, prav tako se šole same odločajo za oblike ocenjevanja. Velik poudarek šole namenjajo inkluzivnemu učenju, usposabljanju učečih se posameznikov za samostojno življenje, individualnem razvoju posameznika ter dobremu počutju in zdravju.

»Udeležba na strukturiranem tečaju v tujini mi je dala ogromno – in še več. V preteklosti sem večkrat potovala v tujino, vendar nikoli sama. Prav to me je prisililo, da sem navezala stike z ostalimi udeleženci, si upala komunicirati v tujem jeziku bolj samozavestno, sodelovati pri vsakodnevnih debatah in pridobiti nova znanja in poznanstva s katerimi ohranjamo stike tudi po končanem tečaju. Z veseljem bom svojo novo izkušnjo in vpogled o različnih možnostih izobraževanja poskušala prenesti na sodelavce in odrasle učeče se posameznike.«