Erasmus+ Laceing, Sevilla, Španija

Učiteljici klekljanja Ines Čuk in Jožica Klanjšček sta se v okviru projekta Erasmus + Laceing od 11. do 15. oktobra udeležili strukturiranega tečaja English for teachers v Sevilli (Španija). Poleg njiju so se tečaja udeležili še udeleženci iz Romunije, Poljske, Nemčije in Francije.

V okviru strukturiranega tečaja sta učiteljici pridobili izkušnjo organizacijo potovanja, bivanja in usposabljanja v tujini. Seznanili sta se z novimi pristopi, različnimi metodami poučevanja z vključevanjem digitalnih tehnologij v proces učenja. Razvijali sta samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritično mišljenje ter aktivno sodelovali z ostalimi udeleženci tečaja.

Izboljševali sta komunikacijo in terminologijo v angleškem jeziku, s čimer sta se pripravljali, da bosta v prihodnje pri mednarodnih aktivnostih šole samozavestnejše podajali znanje udeleženkam izobraževanj za odrasle.

Učiteljici sta med bivanjem in tečajem spoznavali kulturo, navade, zgodovino in aktualne probleme Španije ter ostalih držav udeležencev tečaja. Vzpostavljeni stiki jima bodo koristili pri krepitvi in širitvi medkulturnega sodelovanja.