Velike zasluge za obstoj in razvoj Čipkarske šole v Idriji ima Ivanka Ferjančič (21.12.1850 – 21.5.1879), prva učiteljica klekljanja v Čipkarski šoli v Idriji.

S svojo dejavnostjo in idejami je zaznamovala to ustanovo, ki je skozi zgodovino močno vplivala na Idrijo in njeno okolico. Ivanka se je sprva izobraževala v idrijski ljudski šoli, njena velika ljubezen pa so bile čipke. Tudi oblasti so spoznale talent Ivanke Ferjančič ter jo povabile na Dunaj. Po posvetu z njo, je bila oktobra leta 1876 ustanovljena v Idriji čipkarska šola, ki deluje neprekinjeno od ustanovitve do danes. Ivanka je bila prva učiteljica klekljanja, bila je tudi članica nadzornega sveta, ki je šolo vodil. Že po treh letih delovanja šole je Ivanka zaradi bolezni umrla, stara komaj 29 let. Po njeni smrti se je šola razvijala naprej pod vodstvom učiteljic, ki jih je vzgojila sama, kasneje pa so prihajale nove in nove.