Projekt ERASMUS+ LACEING

 

KLJUČNI UKREP 1 – KA1 – učna mobilnost posameznikov

K104-Mobilnost v izobraževanju odraslih

ERASMUS+ LACEING (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SI01-KA104-075603) – link na projekt

Čipkarska šola Idrija deluje kot notranja poslovna enota Gimnazije Jurija Vege Idrija in je najstarejša čipkarska šola na svetu, ki deluje neprekinjeno od ustanovitve dalje (1876). Glavna dejavnost je izvajanje izobraževanj o idrijski čipki ter opravlja pomembno vlogo pri prenosu in ohranjanju kulturne dediščine. V Čipkarski šoli Idrija se v različnih neformalnih oblikah izobraževanja letno izobražuje preko 400 otrok in mladih ter preko 150 odraslih udeležencev izobraževanja. V zadnjih petih letih beležimo povečanje povpraševanja za izvajanje izobraževanj učečih se odraslih oseb iz tujine ter se istočasno soočamo s primanjkljajem kadra, ki bi bil usposobljen izvajati izobraževanja v tujem jeziku. Naš cilj je izboljšati kompetence v komunikaciji s tuje učečimi se odraslimi, opolnomočiti strokovne sodelavke z mednarodnimi izkušnjami, vzpodbuditi k spoznavanju medkulturnih razlik in na tovrstnih osnovah kasneje graditi strokovno sodelovanje s sorodnimi tujimi organizacijami.

 

Čas trajanja projekta: 1.7.2020 – 31.10.2022

 

Koordinatorica projekta: Meta Gregorač

Sodelujoče strokovne delavke: Jožica Klanjšček, Ines Čuk, Katarina Mlakar, Metka Fortuna, Maja Svetlik, Stana Frelih, Daša Česnik, Sonja Bogataj in Meta Gregorač