Začetek izvajanja projekta

Od oktobra 2020 do januarja 2023 se bo izvajala operacija Roko-delci, ki je sofinancirana s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

Vsebina operacije se bo nanašala na različne rokodelske panoge in vsebine. Aktivnosti operacije združujejo sodelujoče iz območij različnih slovenskih LAS, o čemer si lahko več preberete na povezavi: https://www.cipkarskasola.si/si/cipkarska/127/projekt-roko-delci/

Za LAS s CILjem je je vodilni partner operacije Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, sodelujejo pa še partnerji Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Mestni muzej Idrija in Občina Logatec.

Poleg skupnih aktivnosti sodelujočih partnerjev iz vseh LAS, ki se nanašajo predvsem na medsebojno sodelovanje pri promociji rokodelstva, bomo v Čipkarski šoli Idrija v sodelovanju z VDC Idrija – Vrhnika izvedli delavnico klekljanja za varovance v Idriji; razvili nov produkt iz idrijske čipke ter katalog izdelkov; posneli izobraževalne video vsebine na temo idrijske čipke ter v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija pripravili razstavo čipk iz razvili aplikacijo za mobilne telefone, v kateri bomo ob uporabi lika Melhiorce uporabnike aplikacije na zanimiv način seznanjali o različnih dejstvih povezanih z idrijsko čipko.

Za vsebino je odgovorna Gimnazija Jurije Vege Idrija. Organ upravljanja pristojen za izvajanje programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.