Rokodelstvo je v sodobnem času žal slabo cenjeno, je pa pomembno, saj z rokodelstvom pomemben del naše nesnovne dediščine, ki predstavlja tudi del slovenske identitete. Slovenski rokodelski centri se na različne načine povezujemo tudi za namene trženja rokodelskih proizvodov. V nadaljevanju predstavljamo prireditve z organiziranim skupnim trženjem rokodelskih izdelkov, ki se izvajajo v okviru projekta Roko-delci.

 

Slovenski rokodelski praznik v Slovenski Bistrici je potekal 11. septembra 2021. Na dogodku smo sodelovali s ponudbo izdelkov iz idrijske čipke iz naše lastne proizvodnje.

Več o dogodku si lahko preberete preko povezave https://keramikacenter.com/novice.php?pid=170

 

Sodelujoči v projektu Roko-delci smo se v soboto 23.7. 2022 srečali v Rogatcu v okviru etnološke prireditve “Likof na taberhi”.
Ogledali smo si dvorec Strmol, se preizkusili v pihanju stekla in slišali marsikaj zanimivega o glažutarstvu in steklarstvu ter se udeležili otvoritve razstave izdelkov Rokodelskega centra Rogatec.

Na razstavi so predstavljeni tudi prototipi izdelkov, ki smo jih v okviru projekta izdelali skupaj z Rokodelskim centrom Rogatec. V muzeju na prostem pa so si v popoldanskih urah obiskovalci lahko ogledali prikaz značilnih kmečkih opravil s tega območja in obiskali rokodelsko tržnico, na kateri je sodelovala tudi Čipkarska šola Idrija s svojimi produkti in prikazom klekljanja.

 

Projekt Roko-delci je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljana pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Gimnazija Jurija Vege Idrija.