Ne samo tradicija, tudi pogled naprej, je pomemben dela učenja klekljanja v Čipkarski šoli Idrija. Združiti oboje pa je prav poseben izziv.

 

Za organiziran učni proces skrbijo učiteljice klekljanja, ki vsako leto izobražujejo okoli 450 otrok v starosti od 6 do 15 let na oddelkih programa Čipkarske šole Idrija za otroke in mladino v Idriji, Sp. Idriji, Cerknem, Ledinah, Godoviču, Črnem Vrhu nad Idrijo, Podkraju, Vipavi in na Colu. Učenke in učenci se v svojem prostem času učijo veščin izdelovanja klekljane idrijske čipke, risanja in branja načrtov v mednarodni barvni skali ter risanja svojih lastnih vzorcev. Šola izobražuje tudi različne ciljne skupine zainteresiranih odraslih posameznikov ter je aktivna v slovenskem in mednarodnem prostoru skozi različne promocijske aktivnosti in projekte, saj se povezuje z domačimi in tujimi klekljarskimi centri.

V šoli ima klekljanje pomembno vzgojno-izobraževalno funkcijo: spodbuja natančnost, potrpežljivost, logično mišljenje in fino motoriko prstov, po drugi strani pa nudi socialno interakcijo, druženje in skupinsko dinamiko.

Ideja o projektu UMET_nitke je nastala ob postavljanju vprašanja, kako otrokom ponuditi način poučevanja, ki bo drugačen od ustaljenega poučevanja klekljanja. Kako učencem približati čipko, da bodo do nje vzpostavili še drugačen odnos, da se bodo povezovali, družili in razvijali kreativno mišljenje ter iskali tako likovne rešitve kot tudi rešitve tehnične izdelave čipke?

Zato smo se odločili, da k sodelovanju povabimo likovne ustvarjalce, ki živijo in delajo v krajih, kjer otroci obiskujejo pouk klekljanja, ter skupaj raziskujemo in odkrivamo možnosti vključevanja čipke v različne likovne tehnike, na ta način pa pripomoremo k ozaveščanju o pomenu ohranjanja kulturne dediščine in gojenju pozitivnega odnosa do nje.

Celoten projekt od ideje do postavitve razstave je trajal dve leti – dve leti sodelovanja, raziskovanja, testiranja materialov in vzorcev ter iskanja rešitev. Pri njem je sodelovalo 98 učenk in učencev, 8 učiteljic klekljanja in 10 likovnih ustvarjalcev, ki so se prijazno odzvali povabilu in izzivu. To so bili Nande Rupnik, Svetozar in Lea Živković, Danilo Jereb, Likovna sekcija Društva upokojencev Cerkno, Silva Karim, Breda Čuk, Mateja Ocepek ter David in Polona Ličen.

Nastalo je osem različnih zgodb, osem pogledov, osem likovnih del, likovnih področij in tehnik, v katerih v različnih vlogah nastopa idrijska čipka izpod rok naših učenk in učencev ter njihovih učiteljic klekljanja. Idrijska čipka, izdelana po vzorcih, ki so jih narisali učenke in učenci sami, je v nekaterih likovnih delih glavna igralka, v drugih pa umetnikov navdih za ustvarjanje.

Razstava UMET_nitke je bila postavljena v Mestnem muzeju Idrija kot osrednja razstava Festivala idrijske čipke leta 2019. Likovna dela so dobila stalna mesta na vidnih mestih v okolju, kjer so nastajala, in predstavljajo dobro prakso dela, sodelovanja in povezovanja, ki ji velja slediti tudi v prihodnje.

Vodja projekta: Meta Gregorač

Kot učiteljica risanja vzorcev poučujem na vseh oddelkih Čipkarske šole Idrija in ideja o projektu, ki bi združil vse oddelke v eni razstavi, mi je predstavljala poseben izziv pri delu. Treba je bilo povezati likovne ustvarjalce, učence in učiteljice – voditi, učiti in usmerjati učence pri oblikovanju in risanju vzorcev, sodelovati pri ideji o končnem videzu likovnega dela ter nenazadnje oblikovati razstavo, ki bo odražala in predstavila idejo, sodelovanje in ogromno vloženega truda vseh udeleženih v projektu. Svoje delo sprejemam kot izziv in kot poslanstvo – prenašanje znanja in strast do ohranjanja kulturne dediščine na učencem zanimiv in kreativen način. Čipka in njeno mesto v vsakdanjem življenju se spreminjata, a ta umetnost ostaja živa, zaželena in cenjena. Prepričana sem, da nam bo s prenašanjem znanja in pozitivnega odnosa do nje na mlajše generacije čipka pripovedovala svojo zgodbo ter postavljala nove in nove izzive še naprej.

Avtorica: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.

 

Fotografija 1: Oddelek Vipava; učiteljica Katarina Mlakar ter David Ličen in Polona Kunaver Ličen. Fotografija: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.
Fotografija 2: Oddelek Idrija; učiteljici Aleksandra Pelhan in Dragica Česnik ter Nande Rupnik. Fotografija: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.
Fotografija 3: Oddelek Idrija; učiteljici Aleksandra Pelhan in Dragica Česnik ter Nande Rupnik. Fotografija: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.
Fotografija 4: Oddelek Črni Vrh; učiteljica Anka Jamšek ter Svetozar Živković in Lea Lampe Živković. Fotografija: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.
Fotografija 5: Oddelek Col; učiteljica Anka Jamšek in Silva Karim. Fotografija: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.
Fotografija 6: Oddelek Ledine; učiteljica Meta Gregorač in Mateja Ocepek. Fotografija: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.
Fotografija 7: Oddelek Podkraj; učiteljici Jožica Klanjšček in Metka Fortuna ter Breda Čuk. Fotografija: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.
Fotografija 8: Oddelek Spodnja Idrija; učiteljica Dragica Česnik ter Danilo Jereb. Fotografija: arhiv Mestnega muzeja Idrija.
Fotografija 9: Oddelek Cerkno; učiteljica Stana Frelih in Likovna sekcija Društva upokojencev Cerkno. Fotografija: Meta Gregorač, Čipkarska šola Idrija.