Revitalizacija prostorov čipkarske šole - LIN 2010Projekt je delno sofinanciran iz sredstev projekta LEADER v okviru evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino informacij je odgovorna  Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola Idrija. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V okviru projekta se bo na novo opremil prostor za risanje vzorcev za klekljanje. Na primeren način se bo vključevalo izobraževanje iz področja klekljanja v ponudbo območja. V skladu s hitro se učečo družbo v dobi IKT tehnologije  bo na novo opremljeni razstavni prostor omogočil na primeren in atraktiven način prikazati produkte izobraževanja, to so klekljane idrijske čipke. 
Učinki aktivnosti izvedenih v okviru projekta se bodo kazale v primerno opremljenih prostorih in v njihovi vključenosti v izobraževalno in turistično ponudbo območja. Ohranjena in na primeren način prikazana kulturna dediščina - idrijska čipka, bo krepila identiteto območja in zavest domačinov in dvignila prepoznavnost območja v širšem prostoru ter krepila zavest o pomenu lokalne identitete. Posledično pričakujemo dvig interesa pri mladih za izobraževanje na področju klekljanja in zato tudi potrebe po novih delovnih mestih.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
1.FAZA 1.7.2010-31.12.2010:  izdelava načrta projektnega vodenja, opremljanje kabineta risanja vzorcev za klekljanje ter analiza stanja potreb opreme kabineta za risanje vzorcev.
2.FAZA 1.1.2011-15.9.2011:  izdelava načrta projektnega vodenja, opremljanje razstave galerije idrijskih čipk in analiza stanja potreb opreme razstavne galerije idrijskih čipk, objave v lokalnih in nacionalnih medijih, postavitev in otvoritev razstave idrijskih čipk učenk in učencev Čipkarske šole Idrija.

Čipkarska šola Idrija 2013 . Vse pravice pridržane