Izobraževanja za učiteljice klekljanja

Poučevanje risanja vzorcev za klekljanje 1


V šolskem letu 2019-20 načrtujemo izvedbo programa profesionalnega usposabljanja Poučevanje risanja vzorcev za klekljanje 1. Po sklepu MIZŠ je program uvrščen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2019-20.

Program je namenjen strokovnim delavcem, ki poučujejo izbirne predmete in krožke klekljanja ter strokovnim delavcem v čipkarskih šolah. Udeleženci se bodo seznanili z osnovnimi zakonitostmi risanja vzorcev za klekljanje in z uporabo geometrijskega orodja narisali vzorec za klekljanje, primeren za uporabo pri izbirnem predmetu klekljanje 1. Udeleženci programa morajo imeti klekljarsko predznanje, potrebujejo lastno geometrijsko orodje in pripomočke. Podrobnejše informacije bodo prijavljenim udeležencem poslane po zaključenem roku za zbiranje prijav.  

Program bo izvajala gospa Maja Svetlik, risarka vzorcev za klekljanje v Čipkarski šoli Idrija.

Program se bo izvajal v Čipkarski šoli Idrija, Prelovčeva 2 v Idriji, 26., 28. in 29. oktobra 2019.

Kotizacija za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (prijavnica s soglasjem ravnatelja): 40,62 €.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest, oz. najkasneje do 1. 10. 2019. Sprejemamo samo prijave preko Kataloga, do katerega lahko dostopate preko povezave https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx . Prednost pri udeležbi imajo prijavljeni s soglasjem ravnatelja. Če bodo prosta mesta, bomo sprejeli tudi udeležence brez soglasja ravnatelja, v tem primeru kotizacija znaša 90,26 €.

Kontaktna oseba za vaša vprašanja je Metka Fortuna, dosegljiva na e-naslovu metka@cipkarskasola.si .


Čipkarska šola Idrija 2013 . Vse pravice pridržane