Izobraževanja za učiteljice klekljanja

Poučevanje risanja vzorcev za klekljanje 2


V šolskem letu 2020-21 načrtujemo izvedbo programa profesionalnega usposabljanja Poučevanje risanja vzorcev za klekljanje 2. Po sklepu MIZŠ je program uvrščen v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2020-21.

Program je namenjen strokovnim delavcem, ki poučujejo klekljanje. Udeleženci se bodo seznanili z osnovnimi zakonitostmi risanja vzorcev za klekljanje z uporabo računalniškega programa CorelDRAW. Udeleženci programa morajo imeti klekljarsko predznanje, predznanje prostoročnega risanja vzorcev za klekljanje ter risanja vzorcev za klekljanje z uporabo geometrijskih orodij in pripomočkov. Udeleženci potrebujejo lasten računalnik s programom CorelDRAW X7 ali novejšo verzijo. Podrobnejše informacije bodo prijavljenim udeležencem poslane po zaključenem roku za zbiranje prijav.  

Program bo izvajala gospa Maja Svetlik, risarka vzorcev za klekljanje v Čipkarski šoli Idrija.

Program se bo izvajal v Čipkarski šoli Idrija, Prelovčeva 2 v Idriji, 24., 26. in 27. oktobra 2020.

Kotizacija za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (prijavnica s soglasjem ravnatelja): 10,83 €.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest, oz. najkasneje do 1. 10. 2020. Sprejemamo samo prijave preko Kataloga, do katerega lahko dostopate preko povezave https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx . Prednost pri udeležbi imajo prijavljeni s soglasjem ravnatelja. Če bodo prosta mesta, bomo sprejeli tudi udeležence brez soglasja ravnatelja, v tem primeru kotizacija znaša 108,32 €.

Kontaktna oseba za vaša vprašanja je Metka Fortuna, dosegljiva na e-naslovu metka@cipkarskasola.si .


Čipkarska šola Idrija 2013 . Vse pravice pridržane