Za otroke

Informacije o tekmovanju iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič  


Razpis tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič za šolsko leto 2020-21 z navedbo tekmovalnega gradiva:

RAZPIS IN GRADIVO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA 2020-21.pdf  

Zaradi omejitev v povezavi s covid-19 predlagamo zamik izvedbe šolskih tekmovanj iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič. Razpis predvideva izvedbo tekmovanja v marcu 2021, zaradi negotove situacije pa predlagamo, da se šolska tekmovanja izvede v aprilu 2021, če bo izvedba sploh mogoča. Če boste šolsko tekmovanje izvedli, je pomembno, da nam pošljete zapisnik šolskega tekmovanja do 7. maja 2021. 

Podrobnejša navodila, razpisane naloge, merila za ocenjevanje in točkovnik za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja klekljanja za šolsko leto 2020-21:

SOLSKO KLEKLJANJE 2020-21 PODROBNEJSA NAVODILA.pdf 

SOLSKO KLEKLJANJE 2020-21 RAZPISANE NALOGE IN MERILA ZA VREDNOTENJE.pdf 

SOLSKO KLEKLJANJE 2020-21 ZABICE MBS.pdf 

SOLSKO KLEKLJANJE 2020-21 PRIJAVNICA.pdf 


Informacije o državnem tekmovanju za šolsko leto 2021-21 bomo objavili do konca maja 2021. 


PRAVILNIK O TEKMOVANJU IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANCIC.pdf 

Primer bronastega priznanja iz znanja klekljanja na šolskem tekmovanju:

BRONASTO SOLSKO priznanje.pdf


Vpogled v tekmovalno nalogo na državnem tekmovanju:

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 delovnih dni od objave neuradnih rezultatov vloži vlogo za vpogled v lastno tekmovalno nalogo in v zapisnik o vrednotenju le-te. Vloga za vpogled mora biti vložena v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek tekmovalca,  utemeljitev vloge, soglasje mentorja, podpis mentorja in staršev tekmovalca, kontaktni e-naslov mentorja. Vloga se vloži pri državni tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila, osebno ali po pošti na naslov: Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-naslov info@cipkarskasola.si . Če vloga za vpogled ne vsebuje vseh navedenih elementov, se zavrne.

Po vložitvi vloge za vpogled, ima tekmovalec v spremstvu mentorja pravico, da pogleda lastno rešitev naloge in zapisnik o njenem vrednotenju. Vpogled je omogočen tekmovalcu v spremstvu mentorja, ob prisotnosti predstavnika organizatorja tekmovanja, po predhodnem dogovoru z organizatorjem tekmovanja. Termin vpogleda se določi v delovnem času Gimnazije Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, v roku treh delovnih dni od datuma objave neuradnih rezultatov. 

VLOGA ZA VPOGLED V TEKMOVALNO NALOGO.docx 


Ugovor na vrednotenje tekmovalne naloge na državnem tekmovanju:

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 delovnih dni od objave neuradnih rezultatov vloži  ugovor na  vrednotenje tekmovalne naloge.  Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek tekmovalca,  utemeljitev ugovora, soglasje mentorja, podpis mentorja in staršev tekmovalca, kontaktni e-naslov mentorja. Tekmovalec mora pisnemu ugovoru priložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 20,00 EUR za stroške ugovora. 

Pisni ugovor se vloži pri državni tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila, osebno ali po pošti na naslov: Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-naslov info@cipkarskasola.si

Ugovor se zavrne, če ne vsebuje vseh navedenih elementov in potrdila o plačilu pristojbine. Po  prejemu  ugovora  državna  tekmovalna  komisija  nalogo  ponovno  pregleda  in  odloči  o ugovoru. Tako sprejeta odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna in zoper njo ni moč vložiti ugovora. Z odločitvijo seznani mentorja.

VLOGA ZA UGOVOR NA VREDNOTENJE TEKMOVALNE NALOGE.docx 

Iz spletne trgovine

Naročite e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o dogajanju v naši šoli

Imate naročilo?

Izpolnite obrazec in nam pošljite vprašanje
Čipkarska šola Idrija 2013 . Vse pravice pridržane