Za otroke

Naloge in rešitve nalog Državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič, v Idriji, 17. 6. 2018:

Naloge in resitve drzavno tekmovanje 2017-18.pdf 


Objavljamo neuradne rezultate državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič, v Idriji, 17. 6. 2018:

IDRIJSKI RIS 17. 6. 2018.pdf 

LISTEK IZ POLPREMETA IN RISA S KITICO 17. 6. 2018.pdf 

RIS Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI POSTAVKI 17. 6. 2018.pdf 

RIS ZP NP LISTKI IZ KITIC 17. 6. 2018.pdf 

SUKANE SLINCE 17. 6. 2018.pdf 


Obvestilo za udeležence državnega tekmovanja v šolskem letu 2017-18

OBVESTILO ZA TEKMOVALCE STARSE 2017-18.pdf 


Državno tekmovanje iz znanja klekljanja v šolskem letu 2017-18

DRZAVNO TEKMOVANJE 2017-18 RAZPISANE NALOGE IN MERILA ZA VREDNOTENJE.pdf 

DRZAVNO TEKMOVANJE 2017-18 mbs sukane slince 2018.pdf 

DRZAVNO TEKMOVANJE 2017-18 INDIVIDUALNA PRIJAVNICA.docx 

DRZAVNO TEKMOVANJE 2017-18 SKUPINSKA PRIJAVNICA.docx 

Vpogled v tekmovalno nalogo

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 delovnih dni od objave neuradnih rezultatov vloži vlogo za vpogled v lastno tekmovalno nalogo in v zapisnik o vrednotenju le-te. Vloga za vpogled mora biti vložena v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek tekmovalca,  utemeljitev vloge, soglasje mentorja, podpis mentorja in staršev tekmovalca, kontaktni e-naslov mentorja. Vloga se vloži pri državni tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila, osebno ali po pošti na naslov: Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-naslov info@cipkarskasola.si . Če vloga za vpogled ne vsebuje vseh navedenih elementov, se zavrne.

Po vložitvi vloge za vpogled, ima tekmovalec v spremstvu mentorja pravico, da pogleda lastno rešitev naloge in zapisnik o njenem vrednotenju. Vpogled je omogočen tekmovalcu v spremstvu mentorja, ob prisotnosti predstavnika organizatorja tekmovanja, po predhodnem dogovoru z organizatorjem tekmovanja. Termin vpogleda se določi v delovnem času Gimnazije Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, v roku treh delovnih dni od datuma objave neuradnih rezultatov. 

VLOGA ZA VPOGLED V TEKMOVALNO NALOGO.docx 


Ugovor na vrednotenje tekmovalne naloge

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 delovnih dni od objave neuradnih rezultatov vloži  ugovor na  vrednotenje tekmovalne naloge.  Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek tekmovalca,  utemeljitev ugovora, soglasje mentorja, podpis mentorja in staršev tekmovalca, kontaktni e-naslov mentorja. Tekmovalec mora pisnemu ugovoru priložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 20,00 EUR za stroške ugovora. 

Pisni ugovor se vloži pri državni tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila, osebno ali po pošti na naslov: Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-naslov info@cipkarskasola.si

Ugovor se zavrne, če ne vsebuje vseh navedenih elementov in potrdila o plačilu pristojbine. Po  prejemu  ugovora  državna  tekmovalna  komisija  nalogo  ponovno  pregleda  in  odloči  o ugovoru. Tako sprejeta odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna in zoper njo ni moč vložiti ugovora. Z odločitvijo seznani mentorja.

VLOGA ZA UGOVOR NA VREDNOTENJE TEKMOVALNE NALOGE.docx 


Šolsko tekmovanje iz znanja klekljanja v šolskem letu 2017-18:

SOLSKO TEKMOVANJE KLEKLJANJE 2017-18 merila tockovnik.pdf 

SOLSKO TEKMOVANJE KLEKLJANJE 2017-18 MBS suk slince naravnost.pdf 

SOLSKO TEKMOVANJE KLEKLJANJE 2017-18 prijavnica.pdf 

Naloge in resitve solsko tekmovanje 2017-18.pdf Razpis tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič v šolskem letu 2017/2018 in tekmovalno gradivo:

RAZPIS TEKMOVANJA IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA 2017-18.pdf 

TEKMOVALNO GRADIVO ZA 2017-18.pdf 

Tukaj si lahko preberete pravilnik o tekmovanju iz znanja klekljanja:

PRAVILNIK O TEKMOVANJU IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANCIC.pdf Tukaj najdete primer bronastega priznanja iz znanja klekljanja:

BRONASTO SOLSKO priznanje.pdf  Iz spletne trgovine

Naročite e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o dogajanju v naši šoli

Imate naročilo?

Izpolnite obrazec in nam pošljite vprašanje
Čipkarska šola Idrija 2013 . Vse pravice pridržane