Za otroke

Razpis tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič v šolskem letu 2018/2019 in tekmovalno gradivo:

RAZPIS TEKMOVANJA IN TEKMOVALNO GRADIVO ZA 2018-19.pdf 


Uradni rezultati državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič, v Idriji, 17. 6. 2018: 

IDRIJSKI RIS 17. 6. 2018 ur.pdf 

LISTEK IZ POLPREMETA IN RISA S KITICO 17. 6. 2018 ur.pdf 

RIS Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI POSTAVKI 17. 6. 2018 ur.pdf 

RIS ZP NP LISTKI IZ KITIC 17. 6. 2018 ur.pdf 

SUKANE SLINCE 17. 6. 2018 ur.pdf 

Naloge in rešitve nalog Državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič, v Idriji, 17. 6. 2018:

Naloge in resitve drzavno tekmovanje 2017-18.pdf 


Neuradni rezultati državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič, v Idriji, 17. 6. 2018:

IDRIJSKI RIS 17. 6. 2018.pdf 

LISTEK IZ POLPREMETA IN RISA S KITICO 17. 6. 2018.pdf 

RIS Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI POSTAVKI 17. 6. 2018.pdf 

RIS ZP NP LISTKI IZ KITIC 17. 6. 2018.pdf 

SUKANE SLINCE 17. 6. 2018.pdf 


Obvestilo za udeležence državnega tekmovanja v šolskem letu 2017-18

OBVESTILO ZA TEKMOVALCE STARSE 2017-18.pdf 


Državno tekmovanje iz znanja klekljanja v šolskem letu 2017-18

DRZAVNO TEKMOVANJE 2017-18 RAZPISANE NALOGE IN MERILA ZA VREDNOTENJE.pdf 

DRZAVNO TEKMOVANJE 2017-18 mbs sukane slince 2018.pdf 

DRZAVNO TEKMOVANJE 2017-18 INDIVIDUALNA PRIJAVNICA.docx 

DRZAVNO TEKMOVANJE 2017-18 SKUPINSKA PRIJAVNICA.docx 

Vpogled v tekmovalno nalogo

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 delovnih dni od objave neuradnih rezultatov vloži vlogo za vpogled v lastno tekmovalno nalogo in v zapisnik o vrednotenju le-te. Vloga za vpogled mora biti vložena v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek tekmovalca,  utemeljitev vloge, soglasje mentorja, podpis mentorja in staršev tekmovalca, kontaktni e-naslov mentorja. Vloga se vloži pri državni tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila, osebno ali po pošti na naslov: Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-naslov info@cipkarskasola.si . Če vloga za vpogled ne vsebuje vseh navedenih elementov, se zavrne.

Po vložitvi vloge za vpogled, ima tekmovalec v spremstvu mentorja pravico, da pogleda lastno rešitev naloge in zapisnik o njenem vrednotenju. Vpogled je omogočen tekmovalcu v spremstvu mentorja, ob prisotnosti predstavnika organizatorja tekmovanja, po predhodnem dogovoru z organizatorjem tekmovanja. Termin vpogleda se določi v delovnem času Gimnazije Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, v roku treh delovnih dni od datuma objave neuradnih rezultatov. 

VLOGA ZA VPOGLED V TEKMOVALNO NALOGO.docx 


Ugovor na vrednotenje tekmovalne naloge

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 delovnih dni od objave neuradnih rezultatov vloži  ugovor na  vrednotenje tekmovalne naloge.  Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek tekmovalca,  utemeljitev ugovora, soglasje mentorja, podpis mentorja in staršev tekmovalca, kontaktni e-naslov mentorja. Tekmovalec mora pisnemu ugovoru priložiti potrdilo o plačilu pristojbine v višini 20,00 EUR za stroške ugovora. 

Pisni ugovor se vloži pri državni tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila, osebno ali po pošti na naslov: Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija ali na e-naslov info@cipkarskasola.si

Ugovor se zavrne, če ne vsebuje vseh navedenih elementov in potrdila o plačilu pristojbine. Po  prejemu  ugovora  državna  tekmovalna  komisija  nalogo  ponovno  pregleda  in  odloči  o ugovoru. Tako sprejeta odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna in zoper njo ni moč vložiti ugovora. Z odločitvijo seznani mentorja.

VLOGA ZA UGOVOR NA VREDNOTENJE TEKMOVALNE NALOGE.docx 


Šolsko tekmovanje iz znanja klekljanja v šolskem letu 2017-18:

SOLSKO TEKMOVANJE KLEKLJANJE 2017-18 merila tockovnik.pdf 

SOLSKO TEKMOVANJE KLEKLJANJE 2017-18 MBS suk slince naravnost.pdf 

SOLSKO TEKMOVANJE KLEKLJANJE 2017-18 prijavnica.pdf 

Naloge in resitve solsko tekmovanje 2017-18.pdf Razpis tekmovanja iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič v šolskem letu 2017/2018 in tekmovalno gradivo:

RAZPIS TEKMOVANJA IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA 2017-18.pdf 

TEKMOVALNO GRADIVO ZA 2017-18.pdf 

Tukaj si lahko preberete pravilnik o tekmovanju iz znanja klekljanja:

PRAVILNIK O TEKMOVANJU IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANCIC.pdf Tukaj najdete primer bronastega priznanja iz znanja klekljanja:

BRONASTO SOLSKO priznanje.pdf  Iz spletne trgovine

Naročite e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni o dogajanju v naši šoli

Imate naročilo?

Izpolnite obrazec in nam pošljite vprašanje
Čipkarska šola Idrija 2013 . Vse pravice pridržane