V mesecu avgustu 2022 bomo začeli z zbiranjem fotografskega gradiva in pripravo čipk  in izdelkov s čipko za oblikovanje spletnega kataloga izdelkov z idrjsko čipko.
Sodelujemo z oblikovalcem Žigo Culibergom, ki nam je pred začetkom že dal usmeritve, na kakšen način naj pripravimo gradivo.

 

Projekt Roko-delci je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljana pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Gimnazija Jurija Vege Idrija.