Znate klekljati in bi želeli o tem uradno dokazilo?

Znate klekljati in bi želeli o tem uradno dokazilo?

Lahko ga pridobite v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije klekljar/klekljarica.

Čipkarska šola Idrija je registrirani izvajalec za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije klekljar/klekljarica. Preverjanje in potrjevanje izvajamo enkrat letno, meseca novembra. Skozi celoten postopek vas bo vodila usposobljena svetovalka.

Potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije klekljar/klekljarica na osnovi dokazil v zbirni mapi kandidata, bo potekalo 12. 11. 2021 ob 16.30 v prostorih Čipkarske šole Idrija, na Prelovčevi 2 v Idriji. V kolikor bo komisija napotila kandidata tudi na neposredno preverjanje, bo le-to potekalo 19. 11. 2021 ob 16.30 na istem naslovu.

Rok za oddajo vloge in vseh dokazil v zbirni mapi za potrjevanje NPK klekljar/klekljarica je 12. 10. 2021, vendar kandidatom priporočamo, da nas kontaktirajo vsaj mesec dni prej, če bi morda potrebovali čas za dopolnitev predhodno pripravljene zbirne mape klekljanih čipk, ki so navedene v točki 2.2. kataloga Klekljar/klekljarica, (koda 4251427011). Do Kataloga lahko dostopate preko povezave: https://www.nrpslo.org/Pregled-NPKja?data=4251-427-1-2

Vzorci za izdelavo čipk za zbirno mapo dokazil niso predpisani. Cena postopka potrjevanja NPK klekljar/klekljarica na podlagi dokazil v zbirni mapi je 180 €. Račun se kandidatu izda na podlagi oddane prijave v postopek. Če komisija kandidata napoti še na neposredno preverjanje, je cena postopka 224 €.

Za več informacij pišite na elektronski naslov metka@cipkarskasola.si  ali pokličite na 05 37 34 572.

Več o sistemu preverjanja in potrjevanja neformalno pridobljenega znanja si lahko preberete na spletnih straneh Nacionalnega informacijskega središča www.nrpslo.org .